Tập làm văn : Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật trang 87 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2.Viết lại…

2.Viết lại những đặc điểm chính của mỗi bộ phận được miêu tả vào bảng dưới đây . Tập làm văn : Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật trang 87 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tập làm văn : Luyện tập miêu tả các bộ … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật trang 87 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2.Viết lại…