Tập làm văn : Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối trang 26 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Lá cây chuối…

Lá cây chuối màu xanh. Thế nhưng cái màu xanh ấy cũng rất riêng biệt, lá chuối non màu xanh như lá mạ non, khi già mang màu xanh sậm.. Tập làm văn : Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối trang 26 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối trang 26 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Lá cây chuối…

Tập làm văn : Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối trang 30 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc hai đoạn…

Đọc hai đoạn văn tả hoa sầu đâu, tả quả cà chua (sách Tiếng Việt 4, tập hai, trang 50-51). Nêu nhận xét về cách miêu tả của các tác giả trong mỗi đoạn.. Tập làm văn : Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối trang 30 Vở bài tập (VBT) Tiếng … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối trang 30 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc hai đoạn…

Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc các bài đã cho và nhận xét về cách…

Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối – Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Đọc các bài đã cho và nhận xét về cách miêu tả của tác giả:Câu 2. Viết một đoạn văn … Đọc tiếpTập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc các bài đã cho và nhận xét về cách…