Tập làm văn – Luyện tập làm đơn trang 78 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập làm đơn. Hãy…

Tập làm văn – Luyện tập làm đơn. Hãy viết lá đơn theo một trong hai đề bài ở sách Tiếng Việt 5, tập một (trang 111 – 112) . Tập làm văn – Luyện tập làm đơn trang 78 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tập làm văn – … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập làm đơn trang 78 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập làm đơn. Hãy…