Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp trang 143 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội…

Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp – Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp trang 143 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em. Câu 1 : Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp trang 143 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội…