Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương trang 19 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi.Câu 2. Hãy kể …

Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương – Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương trang 19 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi.Câu 2. Hãy kể về những đổi mới ở xóm làng hoặc phố phường của em: … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương trang 19 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi.Câu 2. Hãy kể …