Tập làm văn – Luyện tập giới thiệu địa phương trang 117 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 : Tập làm văn – Luyện tập…

Tập làm văn – Luyện tập giới thiệu địa phương. 1. Đọc lại bài Kéo co (Tiếng Việt 4, tập một, trang 155 -156), cho biết bài văn đó giới thiệu trò chơi của những địa phương nào.. Tập làm văn – Luyện tập giới thiệu địa phương trang 117 Vở bài tập (SBT) Tiếng … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập giới thiệu địa phương trang 117 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 : Tập làm văn – Luyện tập…

Tập làm văn : Luyện tập giới thiệu địa phương trang 11 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Hãy viết về những đổi…

Hãy viết về những đổi mới ở xóm làng hoặc phố phường của em. Tập làm văn : Luyện tập giới thiệu địa phương trang 11 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tập làm văn : Luyện tập giới thiệu địa phương Hãy viết về những đổi mới ở xóm … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập giới thiệu địa phương trang 11 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Hãy viết về những đổi…