Tập làm văn – Làm biên bản cuộc họp trang 98, 99 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Làm biên bản…

Tập làm văn – Làm biên bản cuộc họp. Đọc Biên bản đại hội chi đội (Tiếng Việt 5, tập một, trang 140 -141), trả lời vắn tắt các câu hỏi sau . Tập làm văn – Làm biên bản cuộc họp trang 98, 99 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 … Đọc tiếpTập làm văn – Làm biên bản cuộc họp trang 98, 99 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Làm biên bản…

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp trang 140 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Đọc biên bản:(Biên bản Đại hội chi đội ở SGK, trang 140 – 141)…

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp – Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp trang 140 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Đọc biên bản:(Biên bản Đại hội chi đội ở SGK, trang 140 – 141) Câu 1 : Đọc biên bản:(Biên bản Đại hội chi đội ở SGK, trang 140 – 141) … Đọc tiếpTập làm văn: Làm biên bản cuộc họp trang 140 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Đọc biên bản:(Biên bản Đại hội chi đội ở SGK, trang 140 – 141)…