Tập làm văn : Kể về lễ hội trang 64 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Quan sát cảnh lễ hội và tả lại qung cảnh và hình ảnh của người ham gia lễ…

Tập làm văn : Kể về lễ hội – Tập làm văn : Kể về lễ hội trang 64 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Quan sát cảnh lễ hội và tả lại qung cảnh và hình ảnh của người ham gia lễ hội. Quan sát cảnh lễ hội và tả lại quang cảnh và … Đọc tiếpTập làm văn : Kể về lễ hội trang 64 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Quan sát cảnh lễ hội và tả lại qung cảnh và hình ảnh của người ham gia lễ…