Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao trang 88 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Kể lại một trận thi đấu thể thao. Câu 2. Hãy viết…

Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao – Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao trang 88 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Kể lại một trận thi đấu thể thao. Câu 2. Hãy viết lại một tin thể thao em mới đọc hoặc mới … Đọc tiếpTập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao trang 88 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Kể lại một trận thi đấu thể thao. Câu 2. Hãy viết…