Tập làm văn – Kể lại hành động của nhân vật trang 12 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Kể lại hành…

Tập làm văn – Kể lại hành động của nhân vật. 1. Dựa vào nội dung truyện Bài văn bị điểm không (Tiếng Việt 4, tập một, trang 20 – 21), điền câu trả lời vào bảng sau . Tập làm văn – Kể lại hành động của nhân vật trang 12 Vở bài tập … Đọc tiếpTập làm văn – Kể lại hành động của nhân vật trang 12 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Kể lại hành…