Tập làm văn – Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật trang 126 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 : Tập làm văn – Đoạn…

Tập làm văn – Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật. 1. Đọc lại bài Cái cối tân (Tiếng Việt 4, tập một, trang 143 – 144). Tìm các đoạn văn trong bài văn, viết vào bảng ở dưới. Cho biết nội dung chính của mỗi đoạn văn em vừa tìm được.. Tập … Đọc tiếpTập làm văn – Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật trang 126 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 : Tập làm văn – Đoạn…

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật trang 169 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, Câu 1. Đọc lại bài Cái cối tân (Tiếng việt 4, tập…

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật – Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật trang 169 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1. Đọc lại bài Cái cối tân (Tiếng việt 4, tập một, trang 143, 144). Câu 2. Tìm các đoạn văn … Đọc tiếpTập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật trang 169 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, Câu 1. Đọc lại bài Cái cối tân (Tiếng việt 4, tập…