Tập làm văn : Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối trang 32 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Em rất thích…

Em rất thích giàn mướp trước nhà nội em. Những buổi trưa hè ngồi dưới giàn mướp mát rượi, hoa mướp vàng rực rỡ mời gọi bướm ong đến tìm hương. Tập làm văn : Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối trang 32 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập … Đọc tiếpTập làm văn : Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối trang 32 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Em rất thích…