Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 152 SGK Tiếng Việt tập 2, Hãy điền những điều cần thiết vào giấy đặt mua báo chí đã cho….

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn – Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 152 SGK Tiếng Việt tập 2. Hãy điền những điều cần thiết vào giấy đặt mua báo chí đã cho. Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn Câu 1  : Hãy điền những điều … Đọc tiếpTập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 152 SGK Tiếng Việt tập 2, Hãy điền những điều cần thiết vào giấy đặt mua báo chí đã cho….

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 161 SGK Tiếng Việt tập 2, Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy…

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn – Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 161 SGK Tiếng Việt tập 2. Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền dưới … Đọc tiếpTập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 161 SGK Tiếng Việt tập 2, Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy…

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 161 SGK Tiếng Việt tập 2, Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy…

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn – Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 161 SGK Tiếng Việt tập 2. Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền dưới … Đọc tiếpTập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 161 SGK Tiếng Việt tập 2, Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy…

Tập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn trang 83 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Em cùng mẹ đến chơi nhà họ…

1. Em cùng mẹ đến chơi nhà họ hàng ở tỉnh khác và ở lại đó vài ngày. Mẹ em bảo : “Con hãy giúp mẹ điền vào phiếu khai báo tạm trú”. Em hãy làm giúp mẹ theo mẫu dưới đây. Tập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn trang 83 Vở … Đọc tiếpTập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn trang 83 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Em cùng mẹ đến chơi nhà họ…

Tập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn trang 102 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2. Theo em, khi nhận được tiền…

2. Theo em, khi nhận được tiền kèm theo thư chuyển tiền này, người nhận cần viết những gì vào bức thư để trả lại bưu điện ?. Tập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn trang 102 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tập làm văn : … Đọc tiếpTập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn trang 102 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2. Theo em, khi nhận được tiền…

Tập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn – trang 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Mẹ muốn gửi gấp về quê…

1. Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền đi dưới đây . Tập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn – trang 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập … Đọc tiếpTập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn – trang 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Mẹ muốn gửi gấp về quê…