Tập làm văn: Đáp lời phủ định trang 58 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Nghe kể câu chuyện “Vì sao?” Rồi trả lời câu hỏi:Câu 1. Lần đầu về…

Tập làm văn: Đáp lời phủ định – Tập làm văn: Đáp lời phủ định trang 58 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Nghe kể câu chuyện “Vì sao?” Rồi trả lời câu hỏi:Câu 1. Lần đầu về quê chơi, cô bé thấy thế nào?Câu 2. Cô bé hỏi cậu anh họ điều gì?Câu 3. … Đọc tiếpTập làm văn: Đáp lời phủ định trang 58 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Nghe kể câu chuyện “Vì sao?” Rồi trả lời câu hỏi:Câu 1. Lần đầu về…