Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy trang 49 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Mỗi cơ quan, trường học, đều có những nội quy riêng. Em…

Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy – Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy trang 49 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Mỗi cơ quan, trường học, đều có những nội quy riêng. Em đọc kĩ nội quy ở trường em rồi chọn một vài điều ghi vào … Đọc tiếpTập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy trang 49 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Mỗi cơ quan, trường học, đều có những nội quy riêng. Em…