Tập làm văn: Đáp lời đồng ý trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1.a. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau:b.- Em cho anh chạy thử cái …

Tập làm văn: Đáp lời đồng ý – Tập làm văn: Đáp lời đồng ý trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1.a. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau:b.- Em cho anh chạy thử cái tàu thủy của em nhé?Câu 2. Quan sát tranh (Sách Tiêng Việt 2, tập 2. … Đọc tiếpTập làm văn: Đáp lời đồng ý trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1.a. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau:b.- Em cho anh chạy thử cái …

Tập làm văn: Đáp lời đồng ý trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1.a. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau:b.- Em cho anh chạy thử cái …

Tập làm văn: Đáp lời đồng ý – Tập làm văn: Đáp lời đồng ý trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1.a. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau:b.- Em cho anh chạy thử cái tàu thủy của em nhé?Câu 2. Quan sát tranh (Sách Tiêng Việt 2, tập 2. … Đọc tiếpTập làm văn: Đáp lời đồng ý trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1.a. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau:b.- Em cho anh chạy thử cái …