Tập làm văn: Đáp lại lời xin lỗi trang 39 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Ghi lời xin lỗi của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Sắp xếp lại…

Tập làm văn: Đáp lại lời xin lỗi – Tập làm văn: Đáp lại lời xin lỗi trang 39 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Ghi lời xin lỗi của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Sắp xếp lại thứ tự các câu (bài tập 2, Vở bài tập Tiếng Việt, trang … Đọc tiếpTập làm văn: Đáp lại lời xin lỗi trang 39 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Ghi lời xin lỗi của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Sắp xếp lại…