Tập làm văn: Đáp lại lời chia vui trang 98 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau.Câu 2. Nghe kể câu…

Tập làm văn: Đáp lại lời chia vui – Tập làm văn: Đáp lại lời chia vui trang 98 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau.Câu 2. Nghe kể câu chuyện “Sự tích hoa dạ lan hương” rồi trả lời câu hỏi. Câu 1. … Đọc tiếpTập làm văn: Đáp lại lời chia vui trang 98 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau.Câu 2. Nghe kể câu…