Tập làm văn – Cấu tạo của bài văn tả người trang 82, 83 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Cấu tạo…

Tập làm văn – Cấu tạo của bài văn tả người. 1. Đọc bài văn Hạng A Cháng (Tiếng Việt 5, tập một, trang 119 – 120), . Tập làm văn – Cấu tạo của bài văn tả người trang 82, 83 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tập làm … Đọc tiếpTập làm văn – Cấu tạo của bài văn tả người trang 82, 83 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Tập làm văn – Cấu tạo…