Tập làm văn : Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật trang 75 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Em hãy lập dàn ý…

Em hãy lập dàn ý chi tiết (đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài) tả một con vật nuôi trong nhà (gà, chim, chó, lợn, trâu, bò). Tập làm văn : Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật trang 75 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – … Đọc tiếpTập làm văn : Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật trang 75 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Em hãy lập dàn ý…