Tập làm văn – Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật trang 103 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Cấu tạo bài…

Tập làm văn – Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật. 1. Đọc bài văn Cái cối tân (Tiếng Việt 4, tập một, trang 143 – 144), trả lời các câu hỏi sau . Tập làm văn – Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật trang 103 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt … Đọc tiếpTập làm văn – Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật trang 103 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Cấu tạo bài…