Tập làm văn : Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối trang 17 Sách bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc bài văn Cây gạo…

Đọc bài văn Cây gạo (sách Tiếng Việt 4, tập hai, trang 32) và ghi lại trình tự miêu tả (Gợi ý : tả từng bộ phận của cây, hay tả từng thời kì phát triển của cây. Nêu cụ thể).. Tập làm văn : Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối trang 17 … Đọc tiếpTập làm văn : Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối trang 17 Sách bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc bài văn Cây gạo…

Tập làm văn : Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối trang 17 Sách bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc bài văn Cây gạo…

Đọc bài văn Cây gạo (sách Tiếng Việt 4, tập hai, trang 32) và ghi lại trình tự miêu tả (Gợi ý : tả từng bộ phận của cây, hay tả từng thời kì phát triển của cây. Nêu cụ thể).. Tập làm văn : Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối trang 17 … Đọc tiếpTập làm văn : Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối trang 17 Sách bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc bài văn Cây gạo…

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối trang 30 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc bài sau đây. Xác định các đoạn văn và nội dung…

Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối – Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối trang 30 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Đọc bài sau đây. Xác định các đoạn văn và nội dung mỗi đoạn.Câu 2. Đọc lại bài Cây mai tứ quý.Câu … Đọc tiếpTập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối trang 30 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc bài sau đây. Xác định các đoạn văn và nội dung…