Soạn bài Xem truyền hình trang 103 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Xem truyền hình – Soạn bài Xem truyền hình trang 103 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1. Chú La mời mọi người đến nhà mình làm gì?Câu hỏi 2: Tối hôm ấy, mọi người xem được gì trên ti vi?Câu hỏi 3: Em thích những chương trình trên ti vi … Đọc tiếpSoạn bài Xem truyền hình trang 103 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…