Soạn bài Voi nhà trang 56 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Voi nhà – Soạn bài Voi nhà trang 56 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1- Vì sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng?Câu hỏi 2: Mọi người lo lắng như thế nào khi thấy con voi đến gần xe?Câu hỏi 3: Con voi đã giúp họ thế … Đọc tiếpSoạn bài Voi nhà trang 56 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…