Soạn bài Vè chim trang 28 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Vè chim – Soạn bài Vè chim trang 28 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Tìm tên loài chim được kể trong bài.Câu hỏi 2: Tìm những từ ngữ được dùng: Câu hỏi 3: Em thích con chim nào trong bài? Vì sao? Câu hỏi 1: Tìm tên loài chim … Đọc tiếpSoạn bài Vè chim trang 28 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…