Soạn bài Tranh làng hồ trang 88 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập đọc: Tranh làng Hồ – Soạn bài Tranh làng hồ trang 88 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Hãy kể tên một số bức tranh làng Hồ lấy đề tài trong cuộc sống hằng ngày của làng quê Việt Nam. 2. Kĩ thuật tạo màu của tranh làng Hồ có gì đặc biệt … Đọc tiếpSoạn bài Tranh làng hồ trang 88 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…