Soạn bài Tôm Càng và Cá Con trang 68 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con – Soạn bài Tôm Càng và Cá Con trang 68 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Khi đang tập dưới đáy sông, Tôm Càng gặp chuyện gì?Câu hỏi 2: Cá Con làm quen với Tôm Càng như thế nào?Câu hỏi 3: Đuôi và vẩy Cá … Đọc tiếpSoạn bài Tôm Càng và Cá Con trang 68 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…