Soạn bài Tin thể thao trang 86 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…

Tập đọc: Tin thể thao – Soạn bài Tin thể thao trang 86 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Tóm tắt mỗi tin bằng một câu ngắn.Câu 2. Tấm gương của Am-xtơ-rông nói lên điều gì về các nhà thể thao.Câu 3. Ngoài tin thể thao, báo chí còn cho ta biết các … Đọc tiếpSoạn bài Tin thể thao trang 86 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…