Soạn bài Tiếng đàn trang 54 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…

Tập đọc: Tiếng đàn – Soạn bài Tiếng đàn trang 54 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Thuỷ làm gì để chuẩn bị vào phòng thi .Câu 2. Tìm những từ ngữ miêu tả âm thanh của cây đàn.Câu 3. Cử chỉ, nét mặt của Thuỷ thể hiện điều gì ?Câu 4. Tìm … Đọc tiếpSoạn bài Tiếng đàn trang 54 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…