Soạn bài Thuần phục sư tử trang 117 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập đọc: Thuần phục sư tử – Soạn bài Thuần phục sư tử trang 117 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Ha-li-ma đến gặp vị giáo sĩ để làm gì ? 2. Ha-li-ma nghĩ ra cách gì để làm thân với sư tử ? 1. Ha-li-ma đến gặp vị giáo sĩ để làm gì … Đọc tiếpSoạn bài Thuần phục sư tử trang 117 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…