Soạn bài: Thư gửi các học sinh – trang 4,5 Tiếng Việt 5 tập 1 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập đọc: Thư gửi các học sinh – Soạn bài: Thư gửi các học sinh – trang 4,5 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1 ngày khai trường tháng 9 năm 1945 đặc biệt gì so với những ngày khai trường khác câu 2 sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân … Đọc tiếpSoạn bài: Thư gửi các học sinh – trang 4,5 Tiếng Việt 5 tập 1 – Tiếng Việt lớp 5…