Soạn bài Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim – Soạn bài Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Thông báo của thư viện có mấy mục? Hãy nêu tên từng mục.Câu hỏi 2: Muốn biết giờ mở cửa thư viện, đọc mục nào?Câu … Đọc tiếpSoạn bài Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…