Soạn bài: Thắng biển trang 76 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…

Tập đọc: Thắng biển – Soạn bài: Thắng biển trang 76 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biển được miêu tả theo trình tự nào?Câu 2. Tìm các từ ngữ, hình ảnh nói lên sự de dọa của cơn bão biển.Câu 3. Cuộc tấn … Đọc tiếpSoạn bài: Thắng biển trang 76 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…