Soạn bài Sư Tử xuất quân trang 46 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Sư Tử xuất quân – Soạn bài Sư Tử xuất quân trang 46 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1. Sư tử muốn giao việc cho thần dân bằng cách nào?Câu hỏi 2. Voi, Gấu, Cáo, Khỉ được giao những việc gì?Câu hỏi 3: Vì sao Sư Tử vẫn giao việc … Đọc tiếpSoạn bài Sư Tử xuất quân trang 46 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…