Soạn bài Sông Hương trang 72 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Sông Hương – Soạn bài Sông Hương trang 72 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Tìm những từ chỉ các màu xanh khác nhau của sông. Câu hỏi 2: Vào mùa hè và vào những đêm trăng, sông Hương đổi màu như thế nào?Câu hỏi 3: Vì sao nói sông … Đọc tiếpSoạn bài Sông Hương trang 72 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…