Soạn bài Sơn tinh, Thủy tinh trang 60 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Sơn tinh Thủy tinh – Soạn bài Sơn tinh, Thủy tinh trang 60 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Những ai đến cầu hôn Mị Nương?Câu hỏi 2: Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn như thế nào?Câu hỏi 3: Đọc kĩ đoạn 3 rồi dùng … Đọc tiếpSoạn bài Sơn tinh, Thủy tinh trang 60 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…