Soạn bài: Sầu riêng trang 34 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…

Tập đọc: Sầu riêng – Soạn bài: Sầu riêng trang 34 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Sầu riêng là đặc sản của vùng nào?Câu 2. Dựa vào bài văn này, hãy miêu tả những nét đặc sắc của:Câu 3. Tìm những câu văn thể hiện tình cảm của tác giả đối với … Đọc tiếpSoạn bài: Sầu riêng trang 34 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…