Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 168 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4…

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) – Soạn bài: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 168 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1. Nhà vua lo lắng về điều gì ? Câu 2. Vì sao một lần nữa các vị thần và các nhà khoa học lại không giúp được nhà … Đọc tiếpSoạn bài: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo) trang 168 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4…