Câu 1, 2 trang 10 Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 1,2: Kể tên những sự vật trong bài có màu vàng, từ chỉ màu vàng và cho biết từ đó gợi cho em cảm…

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa – Câu 1, 2 trang 10 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1,2: Kể tên những sự vật trong bài có màu vàng, từ chỉ màu vàng và cho biết từ đó gợi cho em cảm giác gì? Câu 1, 2: Kể tên những sự vật … Đọc tiếpCâu 1, 2 trang 10 Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 1,2: Kể tên những sự vật trong bài có màu vàng, từ chỉ màu vàng và cho biết từ đó gợi cho em cảm…

Câu 3, 4 trang 11 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 3: Những chi tiết nào về thời tiết và con người làm cho bức tranh làng quê thêm đẹp và sinh…

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa – Câu 3, 4 trang 11 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 3: Những chi tiết nào về thời tiết và con người làm cho bức tranh làng quê thêm đẹp và sinh động?Câu 4: Bài văn thể hiện tình cảmm gì của tác giả đối … Đọc tiếpCâu 3, 4 trang 11 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 3: Những chi tiết nào về thời tiết và con người làm cho bức tranh làng quê thêm đẹp và sinh…

Dựa vào bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa, em hãy viết bài văn tả cảnh làng em vào mùa thu hoạch, Trời mới tang tảng sáng, sương vẫn còn…

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa – Dựa vào bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa, em hãy viết bài văn tả cảnh làng em vào mùa thu hoạch. Trời mới tang tảng sáng, sương vẫn còn đọng trên lá cây, ngọn cỏ nhưng đường làng đã rộn rã tiếng bước chân, tiếnq … Đọc tiếpDựa vào bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa, em hãy viết bài văn tả cảnh làng em vào mùa thu hoạch, Trời mới tang tảng sáng, sương vẫn còn…