Soạn bài Quả tim khỉ trang 50 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Quả tim khỉ – Soạn bài Quả tim khỉ trang 50 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1. Khỉ đối xử với Cá Sấu như thế nào?Câu hỏi 2: Cá Sấu định lừa Khả như thế nào?Câu hỏi 3: Khỉ nghĩ ra mẹo gì đế thoát nạn?Câu hỏi 4: Tại sao … Đọc tiếpSoạn bài Quả tim khỉ trang 50 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…