Soạn bài Phong cảnh đền Hùng trang 68 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng – Soạn bài Phong cảnh đền Hùng trang 68 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2. 1. Hãy kể những điều em biết về các vua Hùng. 2. Tìm những từ ngữ miêu tả cảnh đẹp của thiên nhiên nơi đền Hùng. Câu hỏi: 1. Hãy kể những điều … Đọc tiếpSoạn bài Phong cảnh đền Hùng trang 68 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…