Soạn bài Phân xử tài tình trang 46 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập đọc: Phân xử tài tình – Soạn bài Phân xử tài tình trang 46 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Hai người đàn bà đên công đường nhờ quan phân xử việc gì ? 2. Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải ? Vì … Đọc tiếpSoạn bài Phân xử tài tình trang 46 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…