Soạn bài Ông Mạnh thắng Thần Gió trang 13 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió – Soạn bài Ông Mạnh thắng Thần Gió trang 13 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Thần Gió đã làm gì khiến ông Manh nổi giận?Câu hỏi 2: Kể việc làm của ông Mạnh chống lại thần Gió?Câu hỏi 3. Hình ảnh nào chứng tỏ … Đọc tiếpSoạn bài Ông Mạnh thắng Thần Gió trang 13 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…