Soạn bài Nội quy đảo khỉ trang 43 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Nội quy đảo khỉ – Soạn bài Nội quy đảo khỉ trang 43 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Nội quy đảo khi có mấy điều?Câu hỏi 2: Em hiểu những điều quy định nói trên như thế nào?Câu hỏi 3: Vì sao đọc xong nội quy, Khỉ Nâu lại … Đọc tiếpSoạn bài Nội quy đảo khỉ trang 43 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…