Soạn bài Người công dân số một – Tiếng Việt lớp 5…

Người công dân – Soạn bài Người công dân số một. 1. Anh Lê giúp anh Thành việc gì ? 2. Những câu nói nào của anh Thành cho thấy anh luôn luôn nghĩ tới dân, tới nước ? 1. Anh Lê giúp anh Thành việc gì ? 2. Những câu nói nào của anh … Đọc tiếpSoạn bài Người công dân số một – Tiếng Việt lớp 5…

Soạn bài Người công dân số một ( tiếp theo ) – Tiếng Việt lớp 5…

Người công dân – Soạn bài Người công dân số một ( tiếp theo ). 1. Anh Lê, anh Thành đều là những thanh niên yêu nước, nhưng giữa họ có gì khác nhau ? 2. Quyết tâm của anh Thành đi tìm đường cứu nước được thể hiện qua những lời nói, cử chỉ … Đọc tiếpSoạn bài Người công dân số một ( tiếp theo ) – Tiếng Việt lớp 5…