Soạn bài Ngọn lửa Ô-lim-pic trang 103 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…

Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích – Soạn bài Ngọn lửa Ô-lim-pic trang 103 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Đại hội thể thao Ô-lim-pích có từ khi nào .Câu 2. Tục lệ của Đại hội có gì hay .Câu 3. Theo em, vì sao người ta khôi phục Đại hội thể thao Ô-lim-pích. … Đọc tiếpSoạn bài Ngọn lửa Ô-lim-pic trang 103 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…