Soạn bài Nghĩa thầy trò trang 79 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập đọc: Nghĩa thầy trò – Soạn bài Nghĩa thầy trò trang 79 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì ? Tìm những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu. 2. Tình cảm của cụ giáo Chu … Đọc tiếpSoạn bài Nghĩa thầy trò trang 79 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…