Soạn bài Ngày hội rừng xanh trang 62 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…

Tập đọc: Ngày hội rừng xanh – Soạn bài Ngày hội rừng xanh trang 62 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Tìm những từ ngữ tả hoạt động của các con vật trong ngày hội.Câu 2. Các sự vật khác cùng tham gia vào ngày hội như thế nào ?Câu 3. Em thích … Đọc tiếpSoạn bài Ngày hội rừng xanh trang 62 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…