Soạn bài Lòng dân (tiếp theo) trang 31 SGK Tiếng Việt 5 tập 1 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập đọc: Lòng dân (Tiếp theo) – Soạn bài Lòng dân (tiếp theo) trang 31 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. An đã làm cho bọn giặc mừng hụt như thế nào?Câu 2. Những chi tiết nào cho thấy dì Năm ứng xử rất thông minh? Câu 3. Vì sao vở kịch được … Đọc tiếpSoạn bài Lòng dân (tiếp theo) trang 31 SGK Tiếng Việt 5 tập 1 – Tiếng Việt lớp 5…