Soạn bài : Tập đọc Lòng dân trang 24 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập đọc: Lòng dân – Soạn bài : Tập đọc Lòng dân trang 24 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1. Chú cán bộ gặp chuyện gì nguy hiểm. Câu 2 dì Năm đã nghĩ cách gì để cứu chú bộ đội. Câu 3 chi tiết nào trong đoạn kịch làm em thích … Đọc tiếpSoạn bài : Tập đọc Lòng dân trang 24 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tiếng Việt lớp 5…